ალგორითმიკა
პედაგოგებისათვის
ალგორითმიკა
კურსები+პრეზენტაცია+სილაბუსი.
Python Start (First Year)
სილაბუსი - ქართულ ენაზე
დეტალურად
Python Start (Second Year)
სილაბუსი - ქართულ ენაზე
დეტალურად
Python Start (Second Year)
პრეზენტაცია - ქართულ ენაზე
დეტალურად
Python Pro (First Year)
სილაბუსი - ქართულ ენაზე
დეტალურად
Vizual Programing
პრეზენტაცია - ქართულ ენაზე
დეტალურად
Vizual Programing
სილაბუსი - ქართულ ენაზე
დეტალურად
ალგორითმიკა
მოტივაცია - ბავშვები
ალგორითმიკა
მოსწავლეების გადინება
Відвали
ალგორითმიკა
ღია გაკვეთილი
ალგორითმიკა
გამოსაშვები / პროგრამული საფეხურის დახურვა
საკითხები
დეტალურად
მოთხოვნები გამოსაშვების პროექტებისათვის

დეტალურად
დამამთავრებელი პროექტების ნიმუშები


დეტალურად
ალგორითმიკა
მუშაობა ონლაინ რეჟიმში

Скарбничка знань
ალგორითმიკა
დამატებითი მასალები
სტატიები ბავშვებზე

დეტალურად
თამაშები
დეტალურად
სერვისები
დეტალურად
წიგნები

დეტალურად