ალგორითმიკა
პედაგოგებისათვის
ალგორითმიკა
თანამშრომლებისათვის.
ალგორითმიკა
მოტივაცია - ბავშვები
ალგორითმიკა
მოსწავლეების გადინება
Відвали
ალგორითმიკა
ღია გაკვეთილი
ალგორითმიკა
გამოსაშვები / პროგრამული საფეხურის დახურვა
საკითხები
დეტალურად
მოთხოვნები გამოსაშვების პროექტებისათვის

დეტალურად
დამამთავრებელი პროექტების ნიმუშები


დეტალურად
ალგორითმიკა
მუშაობა ონლაინ რეჟიმში

Скарбничка знань
ალგორითმიკა
დამატებითი მასალები
სტატიები ბავშვებზე

დეტალურად
თამაშები
დეტალურად
სერვისები
დეტალურად
წიგნები

დეტალურად